ศธ.เปิดช่องอาจารย์ทำวิจัยร่วมเอกชน

28

ศธ.เปิดช่องอาจารย์ทำวิจัยร่วมเอกชน

“ณรงค์” ลงนามออกประกาศ ก.พ.อ.
สนับสนุนให้อาจารย์มหา’ลัยลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น หวังยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของไทย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (29 มิ.ย.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ
ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับภาค
อุตสาหกรรมในสถานประกอบการจริงได้มากขึ้น เช่น การทำงานวิจัย ค้นคว้าทดลอง
ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทยในภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

“ที่ผ่านมาอาจารย์จะติดปัญหา
เนื่องจากมีข้อกำหนดว่าอาจารย์ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 45%
ของภาระงานทั้งหมด
จึงทำให้อาจารย์เน้นสอนมากกว่าออกไปทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางสภามหาวิทยาลัยต้องไปกำหนดรายละเอียด
และสัดส่วนภาระงานด้านต่างๆ รวมถึงผลงานทางวิชาการ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง”รศ.ดร.พินิติ กล่าว. “

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์