ตัวอย่าง แผนการสอน BBL แบบแยกไฟล์ครับ

199

ตัวอย่าง แผนการสอน BBL แบบแยกไฟล์ครับ

เพลงต่า ตา ต้า ต่า ตา ต้า ๆ มาเกิดมา มาร้องรำทำเพลง โยกไปทางซ้าย  โยกไปทางขวา ก้าวออกมา  แล้วตั้งท่าให้ดี กระดิกนิ้วก้อยกระดิกนิ้วชี้

00กำหนดการสอน ภาษาไทย BBL ป.1 ภาค 1

01 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.1 แผน 1-5

02 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส 2 แผน 6-10

03 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 3 แผน 11-15

04 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 4 แผน 16-20

05 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 5 แผน 21-25

06 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 6 แผน 26-30

07 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 7 แผน 31-35

08 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 8 แผน 36-40

09 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส. 9 แผน 41-45

10 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.10 แผน 46-50

11 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.11 แผน 51-55

12 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.12 แผน 56-60

13 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.13 แผน 61-65

14 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.14 แผน 66-70

15 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.15 แผน 71-75

16 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.16 แผน 76-80

17 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.17 แผน 81-85

18 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.18 แผน 86-90

19 แผนภาษาไทย BBL ป.1 ส.19 แผน 91-95

ขอบคุณที่มา : http://www.guruonline.in.th/