นักวิชาการชี้ คนมาสอบก.พ.ไม่ใช่หัวกะทิ

50

นักวิชาการเผยข้อสอบ ก.พ.ต้องยาก มีมาตรฐานการวัดสูง เพราะวัดคนเข้าทำงาน
ชี้มีคนสอบผ่านน้อยเพราะคนเก่งไม่มาสอบ
และมีการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นจุดอ่อนของเด็กไทย
จี้สถาบันการศึกษาจริงจังการสอนภาษา
แนะระบบแนะแนวต้องกระตุ้นเด็กให้เห็นข้อดีของราชการ
เพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจงานราชการ เหตุเงินเดือนน้อยและไม่ท้าทาย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

วันนี้(10 ก.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์​ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค
ก.) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบว่า
ข้อสอบก.พ.เป็นข้อสอบแข่งขันที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของคนที่จะเข้ารับ
ราชการ จึงเป็นข้อสอบที่ยากและมีมาตรฐานในการวัดที่สูง อีกทั้งการสอบ
ก.พ. ยังมีข้อสอบภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้
เพราะเด็กไทยยังอ่อนภาษาอังกฤษมาก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่ได้มาตรฐาน
ทั้งที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็น และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ก็เน้นให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กมากขึ้น
แต่ผลสัมฤทธิ์ก็ยังออกมาไม่ดีพอ เพราะการเรียนการสอนไม่ได้จริงจัง

เพิ่มเพื่อน

“คนที่มาสอบ ก.พ. ไม่ใช่เด็กเก่ง หรือหัวกะทิ จึงมีส่วนทำให้คนผ่าน
ก.พ.น้อย ทุกวันนี้คนที่มารับราชการส่วนหนึ่งเพราะไม่มีทางไป
และคนรุ่นใหม่ก็ปฎิเสธระบบราชการ เพราะเห็นว่าเงินเดือนน้อย
และการทำงานไม่ท้าทายเหมือนภาคเอกชนที่เงินเดือนสูง ท้าทายกว่า
และมองแค่ปัจจุบันที่ต้องทำงานให้ได้เงินเยอะไว้ก่อน
อย่างไรก็ตามผมอยากให้คนเก่ง ๆเข้ารับราชการมากขึ้น
โดยระบบแนะแนวของโรงเรียนจะต้องช่วยกันให้คำแนะนำแก่เด็กๆว่าจบมาแล้วน่าจะ
มาทำงานในระบบราชการ เพราะระบบราชการมีข้อดี มีความมั่นคงให้ชีวิต
เมื่อแก่แล้วได้บำนาญ และที่สำคัญจะได้มาช่วยพัฒนาประเทศด้วย ” ศ.ดร.สมพงษ์
กล่าว “

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/334020