เร่งแก้ ร.ร.ไม่จัดงบฯรายหัวเด็ก

78

เร่งแก้ ร.ร.ไม่จัดงบฯรายหัวเด็ก

นายสุรพงษ์ กองจันทึก
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ เปิดเผยว่า
จากการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เขต 2
สำนักปลัดอำเภอ หัวหน้างานทะเบียนอ.แม่สอด เทศบาลท่าสายลวด และเทศบาลแม่สอด
จ.ตาก สำรวจโรงเรียนธรรมวัตรวิทยา ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด
พบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลข 13 หลัก 46 คน จากทั้งหมด 237 คน
และขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ไม่จัดเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่เด็กที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
และไม่มีเลขแสดงสถานะทางทะเบียน ซึ่งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5
ก.ค.2548 และขัดต่อระบบของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ที่ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา

“ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนหลายพื้นที่ใน อ.แม่สอด จะต้องกู้ยืมเงิน
เพื่อมาจัดสรรงบฯให้แก่เด็กเรียนหนังสือ ครูก็จำเป็นต้องลดเงินเดือนลง
ทำให้กระทบการบริหารจัดการ
เรื่องดังกล่าวยังกระจายไปยังโรงเรียนเอกชนการกุศลอีกหลายแห่ง
ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่การศึกษาต้องถูกจำกัดสิทธิ์ การสนับสนุนในงบฯ
อุดหนุนรายหัวจากสช.
ปัญหาดังกล่าวกำลังนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาแก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยของศธ.
เพื่อให้รับทราบและดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป” นายสุรพงษ์กล่าว

ที่มา ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 ก.ค. 2558 (กรอบบ่าย)