เรียน/ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 จำนวน 800 บทเรียน

68

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอเว็บไซต์ ที่สามารถ เรียนรู้และดาวน์โหลด สื่อการสอนแบบAnimation ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 800 เรื่อง  จากเว็บไซต์ http://www.caiproject.com/ ได้ฟรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาบทเรียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ…

เข้าเรียนและดาวนโหลดสื่อการสอนที่นี่

หรือที่

http://www.caiproject.com/

เพิ่มเพื่อน

กดไลค์เพื่อติดตามเราที่นี่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ตัวอย่างการเข้าเรียนและการดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มสาระที่ต้องการเรียน/ดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2 เลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มเข้าสู่บทเรียนถ้าต้องการเรียน หรือกดปุ่มดาวน์โหลดถ้าต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างสื่อการสอนครับ