ถ้าไม่ปรับหลักสูตร เด็กไม่พึ่งประสงค์เพิ่มแน่

198

“สมพงษ์ จิตระดับ”หนุนนายกฯ จี้ศธ.ปรับหลักสูตรอย่างด่วน
เพราะเป็นต้นตอทำให้การปฎิรูปการศึกษาล้มเหลว

วันนี้( 15 ก.ค.)ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาต้องไม่อัดแน่นจนเกินไป ว่า
ส่วนตัวเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยต้องทำให้เร็วที่สุดในรัฐบาลนี้
หรืออย่างน้อยจะต้องเริ่มให้มีการตั้งคณะกรรมการที่จะมาปรับหลักสูตรให้ได้
ก่อน เพื่อการปฎิรูปการศึกษาจะได้เดินหน้าจริง ๆ เสียที
เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นตอของปัญหาที่ทำให้การปฎิรูปการ
ศึกษาไม่สำเร็จ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปัญหามาก
ทั้งเนื้อหาของหลักสูตรที่ซ้ำซ้อน และล้าสมัย
ขณะที่นักเรียนต้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้มี 8 กลุ่มสาระ
ซึ่งมีมากเกินไป และเวลาเรียนในชั้นเรียนที่มีถึง 1,000-1,200
ชั่วโมงต่อปีก็มากเกินไป ที่สำคัญหลักสูตรที่ใช้อยู่มีความผิดพลาดมาก
ที่เน้นให้เด็กแข่งขันกัน และมุ่งเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา
โดยไม่ใส่ใจเรียนสายอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นสายอาชีพที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ

เพิ่มเพื่อน

advertisement

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยังทำเด็กไทยไอคิวต่ำ มีนิสัยไม่ดี
คุณธรรมลดลงคิดถึงแต่ตัวเอง ทำงานหนักไม่เป็น ขี้เกียจ
ไม่รู้จักรากเหง้าความเป็นไทย สมาธิสั้น ติดโลกโซเชียล ก้าวร้าวรุนแรง
ไม่ชอบเรียนหนัก คิดติดกรอบ เป็นต้น หากไม่มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ตนเชื่อว่าจะทำให้มีเด็กไทยไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นจึงจำเป็นต้อบปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นหบักสูตรที่มีความทันสมัย เป็นสากล
แต่บ่งบอกถึงความเป็นไทยที่ชัดเจน โดยนำค่านิยม 12 ประการ มาบรรจุไว้
นำหลักเศรษฐิกจพอเพียงมาเป็นแนวทางให้เด็กได้ปฎิบัติตาม
นอกจากนี้เนื้อหาการเรียนต้องไม่มากเกินไป เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น
โดยให้เด็กทำโครงงาน ลงมือปฎิบัติมากขึ้น
ซึ่งจะทำให้เด็กเปลี่ยนนิสัยมีความสามารถในการตั้งคำถามแทนที่จะเน้นการจำ
อย่างที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามการปรับหลักสูตรไม่ได้ยาก
แต่นักวิชาการบางคนในศธ.จะต้องเลิกคิดว่า หลักสูตรที่มีอยู่นั้นดีอยู่แล้ว
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการสอน ทันสมัยและป็นสากล
แต่ต้องเปิดใจให้กว้างเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา “

advertisement

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

advertisement