ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 และแบบทดสอบ 1500 ข้อ

555

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 และแบบทดสอบ 1500 ข้อ

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้
ปรับปรุง เรียบเรียงเพิ่มเติมจากคู่มือแนวทางการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในส่วนของแบบทดสอบและอธิบายเฉลยคำตอบในแต่ละข้อ
อย่างละเอียด ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาหลักของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ฉบับนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป  

เพิ่มเพื่อน

          สถาบันภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ
คำสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
 ขอขอบคุณคณะดำเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการนำไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

วิธีการดาวน์โหลด

กดไลค์ติดตามเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

ขอบคุณที่มาของข้อมูลครับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔