ให้ครูผู้ดูแลเด็ก 98 คน ออกราชการโดยพลัน เหตุคุณวุฒิการศึกษาไม่สามารถนำมาใช้บรรจุและแต่งตั้งได้

169

คำสั่งด่วนที่สุด! ให้ครูผู้ดูแลเด็ก 98 คน ออกราชการโดยพลัน เหตุคุณวุฒิการศึกษาไม่สามารถนำมาใช้บรรจุและแต่งตั้งได้

การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน

ฝั่งทางด้านเฟซบุ๊กของคุณณภัทร นัท ธนเตชาภัทร์ ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้

ผลการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน

เพิ่มเพื่อน

โดยให้นายกเทศมนตรี ออกคำสั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน ตามมติของก.ท.
ปล. น่าเสียดาย แบบนี้ต้องคืนเงินเดือนที่ได้รับไปด้วย
อีกข้อสงสัย แบบนี้คนสั่งให้บรรจุ หรือกรรมการก.จังหวัดนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการบรรจุผิดแบบนี้หรือไม่ ทำไมผลกรรมลงแต่ที่เด็กอย่างเดียวครับ แถมการบรรจุต้องผ่าน กท จ แต่ละจังหวัดในการให้ความเห็นชอบเพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมจังหวัดก่อนบรรจุอยู่แล้ว นายกเทศมนตรีถึงบรรจุแต่งตั้งตามมติ อันนี้ให้ออกแล้วจบไม่สืบสาวที่มาที่ไปคนเห็นชอบทั้งหลายละ ทุกท่านคิดว่าไง

 

ขอบคุณที่มาเฟซบุ๊ก

ณภัทร นัท ธนเตชาภัทร์