′กมล รอดคล้าย′ลงนามตั้ง 2 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

57

วันที่ 16 กรกฎาคม นายกมล 
รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ
นี้ตนได้ลงนามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่972/2558 เรื่องย้ายข้าราชการ
โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 1 ราย ได้แก่  นายพะโยม ชิณวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
และรับโอนนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
พิษณุโลก เขต 1 มาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน