รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562

1129

รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง
กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562

 

สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีกฎหมายใหม่ซึ่งเพิ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 94 ก  ลงวันที่
30  สิงหาคม 2562  มาฝากครับ โดย  รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียน
นักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562  ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562  อ่านรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ..

รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562
รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562

 

เพิ่มเพื่อน

advertisement

รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562
รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

advertisement

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/094/T_0007.PDF

ขอขอบคุณที่มา  เพจ Rong phai

advertisement