ชงคืนเงินประกันความเสี่ยงครูกู้เงินช.พ.ค.

50

ครูทวงสิทธิขอบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค.เอง
อ้างเป็นเงินของครูที่กู้ออมสินไม่ใช่เงินงบประมาณ ด้าน
”พินิจศักดิ์”แจงความคืบหน้าคืนเงินประกันความเสี่ยงครูที่กู้เงิน
พร้อมเสนอบอร์ด สกสค.ลดการหักเงินค่าใช้จ่ายหลังสมาชิกเสียชีวิตจาก 4% เป็น
3%

 วันนี้(20ก.ค.) เครือข่ายพิทักษ์เงินกองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย
ได้ยื่นหนังสือต่อ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)
เพื่อเรียกร้องขอคืนการบริหารจัดการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความ
มั่นคง
ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ช.พ.ค.) โดยนายคำสุข สาอ้าย ประธานเครือข่ายฯ กล่าวว่า
เนื่องจากเงินกองทุนดังกล่าวเกิดจากการวางเงินประกันความเสี่ยงของผู้กู้
ซึ่งผู้กู้จะได้คืนเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น
และส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเงินกู้ของธนาคารออมสิน
ซึ่งถือว่าเป็นเงินของสมาชิกที่กู้เงินไม่ใช่เงินงบประมาณของ สกสค.
แต่เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
การทุจริต
ทางเครือข่ายฯจึงขอเรียกร้องให้หยุดการทำธุรกรรมทางการเงินของกองทุนดัง
กล่าวทุกกรณี พร้อมคืนการบริหารกองทุนให้สมาชิกได้มีส่วนในการบริหาร
รวมถึงขอให้ ศธ.เร่งตรวจสอบและเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว

เพิ่มเพื่อน

ด้านนายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า กรณีเงินประกันความเสี่ยงที่ผู้กู้วางไว้
ซึ่งมีตั้งแต่ 2,000-6,000 บาทตามวงเงินกู้นั้น บอร์ด
ช.พ.ค.มีมติให้คืนเงินดังกล่าวให้ครูแล้ว
แต่เรื่องนี้ต้องนำเรื่องเข้าพิจารณาในบอร์ด สกสค.อีกครั้ง
นอกจากนี้สำนักงาน สกสค.จะเสนอต่อ บอร์ด
สกสค.ให้ปรับลดการหักเงินค่าใช้จ่ายในกิจการตามระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจากเดิมร้อยละ4 เหลือร้อยละ 3
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ด สกสค.ว่าจะปรับลดเท่าใด

“ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีทั้งทางอาญา และทางแพ่งกับบริษัทบิลเลี่ยน
อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัดนั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินคดีอาญา โดยได้ประสานมายัง
สกสค.ขอดราฟท์ฉบับจริง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับผู้บริหารและกรรมการบริษัท
ซึ่งล่าสุด สกสค.ได้จัดส่งดราฟท์ดังกล่าวให้แล้ว
ส่วนคดีทางแพ่งนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดเสนอต่อสำนักงาน
อัยการสูงสุด ว่ามีความเสียหายอย่างไรและเท่าไหร่
ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
ขณะที่การนำเงินไปซื้อหุ้นบริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด
เท่าที่ดูกระบวนการดำเนินการอย่างถูกต้อง
จะมีเพียงประเด็นเดียวคือมูลค่าหุ้นที่จ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งจะมีการหารือนอกรอบกับกรรมการบริหารกองทุนฯต่อไป”นายพินิจศักดิ์
กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์