ดาวน์โหลดฟรี! แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.1-6 จำนวน 120 ชุด

262

ดาวน์โหลดฟรี! แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.1-6 จำนวน 120 ชุด

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอ แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.1-6 จำนวน 120 ชุด  ของ ชมรมครูภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้เผยแพร่ ให้นำไปใช้พัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงาน คือ ชมรมครูภาษาไทย  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นอย่างสูงนะครับ
ที่พัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณครูทุกคนได้มีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยใน
การพัฒนานักเรียนครับ

ดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่

หรือ

1. แบบทดสอบการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.แบบทดสอบการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

3. แบบทดสอบการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. แบบทดสอบการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. แบบทดสอบการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6. แบบทดสอบการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชมรมครูภาษาไทย  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1