สพฐ.ปลื้มป.1 อ่านเขียนได้90%

144

“กมล”ปลื้มผลนำร่องโครงการพลิกโฉมการเรียนการสอนภาษาไทย
สอนแบบพัฒนาสมองเสริมทักษะการอ่านและเขียน หลังเปิดภาคเรียนเพียง 1 เทอม พบ
เด็ก ป.1 อ่าน-เขียนได้ 90% มั่นใจปี 58 ปลอดเด็กอ่านเขียนไม่ได้แน่

วันนี้ (21ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ในโครงการพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง
ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ซึ่ง
สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนแกนนำในทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2,022 แห่ง
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการปลอดเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
จัดอบรมให้แก่ครู ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
โดยสอนการแจกลูกสะกดคำ
พร้อมทั้งแจกหนังสือและคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนเร็วใหม่
ให้ทุกโรงเรียน พบว่า ผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ

นางสุกัญญา งามบรรจง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า
กลุ่มสถาบันภาษาไทย ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการ
และจากการประเมินเบื้องต้นนักเรียนในโครงการนำร่องต้นตั้งแต่เปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้ถึง 90 %
ส่วนกลุ่มเที่ยังอ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง มีเพียง 10 % เท่านั้น
ซึ่งเป็นเพราะฐานะทางบ้านของเด็กกลุ่มนี้ มีความยากจน พ่อ
แม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ทำให้เด็กขาดเรียนบ่อย ทั้งนี้
เชื่อว่าภายในปีการศึกษานี้ เด็กระดับชั้นประถมศึกษา
จะอ่านออกเขียนได้ครบทุกคน.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์