18พ.ค.-30 มิ.ย.ทดสอบ เรียนออนไลน์ อย่างเต็มระบบ ระดมครูเก่งอัด 800 คลิปสอนเด็ก

3436
18พ.ค.-30 มิ.ย.ทดสอบ เรียนออนไลน์ อย่างเต็มระบบ ระดมครูเก่งอัด 800 คลิปสอนเด็ก
18พ.ค.-30 มิ.ย.ทดสอบ เรียนออนไลน์ อย่างเต็มระบบ ระดมครูเก่งอัด 800 คลิปสอนเด็ก

18พ.ค.-30 มิ.ย.ทดสอบ เรียนออนไลน์ อย่างเต็มระบบ ระดมครูเก่งอัด 800 คลิปสอนเด็ก

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการมอบนโยบายการจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ให้แก่ครูและผู้บริหารทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 530,000 คน ว่า ตนได้ชี้แจงภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆว่าครูจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพราะขณะนี้มาตรการการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ สพฐ.ได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว

โดยเริ่มตั้งแต่การหารือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการใช้สัญญาณเชื่อมต่อ เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความอนุเคราะห์อนุมัติช่องการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล 17 ช่อง ทั้งนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน จะเริ่มทดสอบการเรียนออนไลน์อย่างเต็มระบบก่อนที่จะเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนนั้น ระดับอนุบาล 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล หรือ ดีแอลทีวี ส่วนระดับม.4-ม.6 จะมีแพลตฟอร์มผ่านการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความเป็นเลิศหรือ Digital Education Excellence Platform (Deep By MOE ) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ซึ่งในรูปแบบนี้ สพฐ.ได้ใส่เนื้อหาของครูผู้สอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก โดยให้ครูจากโรงเรียนดังทั่วประเทศอัดคลิปการสอนของตัวเองใส่ไว้ในแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะมีคลิปวิดีโอการสอนของครูเก่งทั้งหมด 800 คลิป ทั้งนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ครูในพื้นที่ห่างไกลหรือโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นดึงไปใช้สอนนักเรียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ศธ.จะแถลงความพร้อมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดและช่องเรียนผ่านทีวีดิจิทัลว่าจะมีช่องของ สพฐ.อยู่ช่องใดบ้าง

“สพฐ.ขอความร่วมมือให้ครูทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือกับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยครูผู้สอนจะต้องสำรวจความพร้อมนักเรียนรายบุคคล การศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์ เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงานที่เหมาะสม จัดการเรียนตามวีทีอาร์ดำเนินการสอนและมอบใบงานหรืออื่นๆ ผ่านระบบวีดิโอ ประสานผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบLine เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ เรื่องนี้ถือเป็นการเตรียมมาตรการรับมือการเรียนช่วงโควิด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพ้นวิกฤตในวันที่ 1 กรกฎาคม เราก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติในห้องเรียน”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

ข่าวโดย  ไทยโพสต์