พลังงานลบ

47

นานๆ จะได้เห็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
หันมาพูดกันถึงเรื่องราวที่อยู่นอกห้องเรียน
เดินออกจากตำราแล้วหันไปให้ความสนใจชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเอง
ที่มีทั้งผู้คน การจราจรที่นับวันที่จะกลายเป็นความทุกข์ของคนเมือง
ตึกสูงเสียดฟ้า
ความบันเทิงที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ให้เสพกันทุกโมงยาม

 

ขณะที่คนอีกจำนวนมิใช่น้อย
ใช้เวลาในวันหยุดหรือเวลาว่างเข้าห้างสรรพสินค้า
เนื่องจากคิดว่าเป็นการปลดปล่อยความเครียด มีความสุขเล็กๆ
ที่ได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากกรอบที่ต้องถูกขีดให้เดิน

 

แต่ ผศ.ดร.พรทิพา บรรทมสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) บอกว่า
นั่นแหละเป็นความเครียดสะสมที่รับเข้าไป

 

นี่คือสาเหตุของความเครียดของคนรุ่นใหม่
เกิดจากการใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มีความแออัดของผู้คนสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า
เพราะมนุษย์ทุกคนต่างปล่อยพลังงานออกมาโดยไม่รู้ตัว
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานลบ ที่มีแต่ความสับสน วุ่นวาย ทำอะไรแบบรวดเร็ว
อยู่กับเทคโนโลยีตลอดทั้งวัน

เพิ่มเพื่อน

 

จิตใจไม่ได้พักผ่อนหรืออยู่ในความสงบ
พลังในตัวเองจึงมีแต่พลังด้านลบเป็นส่วนใหญ่
ทั้งที่พลังในตัวคนเรานั้นมีทั้งพลังด้านบวกอยู่ด้วย
ซึ่งถ้าได้อยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานทางบวกมาก

 

อีกทั้งการไปห้างสรรพสินค้า สถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น
ไม่ได้ทำให้เกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะวัยรุ่น ไปแค่เดินดูและก็เกิดความอยาก
เพราะไม่สามารถจะซื้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้
อีกทั้งจะเกิดการเสพติดการเดินห้าง ไม่เอื้อให้ผู้คนมีพลังงานด้านบวก
ซึ่งเรามักให้เหตุผลว่า เพราะไม่มีสถานที่ให้พักผ่อน

 

ผศ.ดร.พรทิพาบอกว่า การที่ต้องใช้ชีวิตกับคนหมู่มากในเมืองใหญ่
ส่วนใหญ่ต่างมีความเครียดมากกว่าความสุข เราจะเจอกลุ่มก้อนของพลังงานเชิงลบ
ซึ่งเป็นพลังงานของความทุกข์มากกว่าความสุข ทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย
อ่อนล้า หมดหวัง และไม่มีความสุข ได้เช่นกัน

 

ถ้าหากคนเราได้อยู่ในสถานที่ที่สงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน
ในสวนสาธารณะเป็นสถานที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ สีเขียวของต้นไม้ ใบไม้
ช่วยทำให้ผู้คนมีจิตใจที่สงบ เยือกเย็นและได้ระบายพลังงานด้านลบ

 

ฝากถึงทุกชุมชนควรให้ความสำคัญต่อพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะ
เพื่อช่วยเติมเต็มให้ชีวิตผู้คนจักได้หลุดพ้นจากความตึงเครียด
และพลังงานด้านลบ 

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558