ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร สอบครูผู้ช่วย (อาจมีข่าวดีเรื่องการเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป เร็วๆนี้)

440

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562 สำนักงานก.ค.ศ.ได้มีหนัสือ ว10/2562 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีการประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ของ สพฐ. เร็วๆนี้ครับ 

ว10/2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว10/2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว10/2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดไฟล์ ว10/2562

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย