ด่วนที่สุด การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

812

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5608 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพิ่มเพื่อน

advertisement

 

advertisement

ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

 

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

advertisement