ห่วงพัฒนาเด็กปฐมวัยขาดทั้งคนทั้งเงิน

79

ห่วงพัฒนาเด็กปฐมวัยขาดทั้งคนทั้งเงิน

“สุภัทร” ห่วงพัฒนาเด็กปฐมวัยขาดทั้งคนทั้งเงิน หวังภายใน 2 ปีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งจะสามารถปรับเข้าสู่มาตรฐานได้

วันนี้ (18 ก.ย.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (กกศ.) เปิดเผยว่า จากการที่เมื่อต้นปี 2562คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่ง 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด จำนวน 53,335 แห่ง ทั่วประเทศนั้น ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งส่วนที่ทำได้ตามมาตรฐานและที่ยังทำไม่ได้ แต่สัดส่วนทำไม่ได้มีเยอะกว่า แล้วขณะนี้ก็ยังไม่มีมาตรการเร่งรัด แต่ก็คาดหวังว่าภายใน 2 ปีทุกแห่งจะสามารถปรับเข้าสู่มาตรฐานได้ ซึ่งทุกสถานศึกษาต้องประเมินตนเองว่า ยังมีมาตรฐานที่แตกต่างจากมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้อย่างไร และจะพัฒนาตนเองอย่างไร ภายในระยะเวลา 12 เดือน และ 24 เดือน ขณะเดียวกันหน่วยงานอื่นๆก็ต้องสนับสนุนผู้ที่ทำงานด้วย

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการ กกศ.กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานด้านปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ 2563 สกศ.ได้มีการเสนอแผนงาน ก.พ.ป. ไป 50 ล้านบาท แต่ถูกตัดลดลง 30 ล้านบาท เหลือ20 ล้านบาท หรือ ปรับลดลง60% จากแผนงานที่เสนอ ซึ่ง สกศ.ต้องมาปรับแผนใหม่ลดลงให้เป็นโครงการเล็กๆตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา และอัตรากำลังใน ก.พ.ป.ก็ต้องเกลี่ยมาจาก สกศ. เรียกได้ว่า งานสนับสนุนปฐมวัยขาดทั้งงบประมาณและอัตรากำลัง

 

พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 06.10 น.

 

ที่มา เดลินิวส์