ศธ.แจงจัดงานเกษียณไม่ได้ผลาญงบหลวง

88

ศธ.แจงจัดงานเกษียณไม่ได้ผลาญงบหลวง

รองปลัด ศธ.ยืนยัน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการเกษียณอายุราชการถูกต้องตามระเบียบราชการ ไม่ได้ผลาญงบ ดำเนินการอย่างโปร่งใส

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (19 ก.ย.) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการเกษียณอายุราชการในชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.ว่า เรื่องนี้หลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินนั้น ตนขอยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานราชการสังกัด สป. และเป็นการดำเนินโครงการที่ทำมาทุกปีไม่ได้มีวัตถุประสงค์มุ่งผลาญการใช้เงิน เพราะการจัดกิจกรรมนี้ศธ.ได้เขียนโครงการอย่างถูกต้องตามหลักของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งทำอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยกิจกรรมแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วงระหว่างภาคเช้าและเย็น ซึ่งภาคเช้าเป็นการเสวนานำบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการมาพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร และการมอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีข้าราชการสป. ส่วนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยประเด็นที่มีแจกของรางวัลนั้นเป็นของรางวัลที่เราได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชน และมอบให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการเท่านั้น  อีกทั้งรัฐมนตรีของ ศธ.ทีมาร่วมงานทั้ง 3 คนนั้นสป.เชิญมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ โดยที่รัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ดำเนินโครงการนี้แต่อย่างใด…

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.01 น.

ที่มา เดลินิวส์