เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

1569

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบเดิม ที่เป็นขั้นเงินเดือน เปรียบเทียบกับการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ที่เป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ซึ่งตัวอย่างในวันนี้จะขอเปรียบเทียบจากการมาเป็นคุณครูบรรจุใหม่ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรถ้าเงินเดือนจะแตกต่างกันอย่างไร จากการเลื่อนเงินเดือนแบบเดิมที่ได้1.5 ทุกปี กับ ร้อยละที่ได้ 2.5 ต่อปี 3.0 ต่อปี และ 3.5 ต่อปี จึงเป็นที่มาของบทความที่ว่า ” เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู ”

เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู
เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

ตัวอย่างที่1 แบบขั้น 1.5 ขั้น VS แบบร้อยละ  ร้อยละ 2.5

คุณครู A เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท 

เลื่อนเงินเดือนครั้งที่แบบขั้นเงินเดือน (1.5)แบบร้อยละ
(2.5)
ผลต่าง +/-ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
1 (เม.ย.)1543015490-50-300
2 (ต.ค.)16190159302601560
3 (เม.ย.)16570163702001200
4 (ต.ค.)17310168105003000
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.)17910173805303180
6 (ต.ค.)18690179507404440
7 (เม.ย.)19100185205803480
8 (ต.ค.)19920190908304980
9 (เม.ย.)20320196606603960
10 (ต.ค.)21150202309205520
ส่วนต่างเงินเดือน31,020

 

สรุป : ถ้าคุณครูได้เลื่อน 1.5 ขั้นทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี เทียบกับ ร้อยละ 2.5 ต่อครั้ง หรือ ร้อยละ 5 ต่อปี เปรียบเทียบกัน 5 ปี การเลื่อนแบบขั้นเงินเดือนดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด และถ้าเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น จะได้เงินมากกว่าแบบร้อยละ ประมาณ 31,020 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ครับ 

……………………………………….

ตัวอย่างที่2 แบบขั้น 1.5 ขั้น VS แบบร้อยละ  ร้อยละ 3.0

คุณครู A เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท 

เพิ่มเพื่อน
เลื่อนเงินเดือนครั้งที่แบบขั้นเงินเดือน (1.5)แบบร้อยละ
(3.0)
ผลต่าง +/-ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
1 (เม.ย.)1543015580-150-900
2 (ต.ค.)161901611080480
3 (เม.ย.)1657016640-70-420
4 (ต.ค.)1731017170140840
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.)179101786050300
6 (ต.ค.)1869018550140840
7 (เม.ย.)1910019240-140-840
8 (ต.ค.)19920192306904140
9 (เม.ย.)20320199204002400
10 (ต.ค.)21150206035473282
ส่วนต่างเงินเดือน10,122

 

สรุป : ถ้าคุณครูได้เลื่อน 1.5 ขั้นทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี เทียบกับ ร้อยละ 3.0 ต่อครั้ง หรือ ร้อยละ 6 ต่อปี เปรียบเทียบกัน 5 ปี การเลื่อนแบบขั้นเงินเดือนดีกว่า และถ้าเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น จะได้เงินมากกว่าแบบร้อยละ ประมาณ 10,122 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ครับ 

……………………………………….

ตัวอย่างที่3 แบบขั้น 1.5 ขั้น VS แบบร้อยละ  ร้อยละ 3.5

คุณครู A เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท 

เลื่อนเงินเดือนครั้งที่แบบขั้นเงินเดือน (1.5)แบบร้อยละ
(3.5)
ผลต่าง +/-ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
1 (เม.ย.)1543015670-240-1440
2 (ต.ค.)1619016290-100-600
3 (เม.ย.)1657016910-340-2040
4 (ต.ค.)1731017530-220-1320
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.)1791018330-420-2520
6 (ต.ค.)1869019130-440-2640
7 (เม.ย.)1910019930-830-4980
8 (ต.ค.)1992020730-810-4860
9 (เม.ย.)2032021530-1210-7260
10 (ต.ค.)2115022330-1180-7080
ส่วนต่างเงินเดือน-34,740

 

สรุป : ถ้าคุณครูได้เลื่อน 1.5 ขั้นทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี เทียบกับ ร้อยละ 3.5 ต่อครั้ง หรือ ร้อยละ 7 ต่อปี เปรียบเทียบกัน 5 ปี การเลื่อนแบบขั้นเงินเดือนดีกว่า และถ้าเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น จะได้เงินน้อยกว่าแบบร้อยละ ประมาณ 34,740  บาท ในระยะเวลา 5 ปี ครับ 

หมายเหตุ : การเลื่อนเงินเดือน 5 ปี จะเลื่อนจำนวน 10 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะใช้เงินเดือนที่เลื่อนอยู่จำนวน 6 เดือน ครับ และ อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ได้เลื่อน 2 ขั้นในบางปี หรือ ได้เลื่อนร้อยละที่ไม่เท่ากัน ในแต่ละครั้งครับ

หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิง : ฐานคำนวณเงินเดือน และ ขั้นเงินเดือน จาก ก.ค.ศ.