ศธ.ตั้งรักษาราชการ ปลัดศธ. เลขาฯ กพฐ. เลขาฯ กอศ.

140

(1 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เซ็นรับทราบแล้ว ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

รมว.ศธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

นายประเสริฐ บุญเรือง

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

นายณรงค์ แผ้วพลสง

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา เป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย