ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3449 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557

78

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3449
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557

[ดาวน์โหลดไฟล์]   [อ่านทั้งหมด]


ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)