ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 100เรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ word

1221

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ word มาฝากคุณครู ซึ่งคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคุณครูได้เลยค่ะ

ก่อนนจะดาวน์โหลดไฟล์ เรามาคุยกันเกี่ยวกับ ความหมายของงานวิจัยในชั้นเรียนกันก่อนนะคะ จริงๆแล้วความหมายของงานวิจัยในชั้นเรียนก็มีหลายท่านให้คำนิยามไว้มากมายเลยค่ะ

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอำนาจให้ครูผู้สอน ( Field ,1997  อ้างถึงในสุภัทรา เอื้อวงศ์  ออนไลน์  2554)

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ   (รัตนะ  บัวสนธ์,2544)

ซึ่งเราอาจกล่าวโดยสรุปว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนั่นเองค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 100เรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ word
ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 100เรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ word

หลังจากที่ทราบความหมายของ งานวิจัยในชั้นเรียน แล้ว เรามาดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้กันเลยค่ะ  โดยงานวิจัยที่ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำมาฝากคุณครูในวันนี้ มีมากกว่า 100 เรื่องเลยทีเดียวค่ะ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ โดยคลิกที่ลิงค์ ด้านล่างได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่มาจาก กลุ่ม ร่วม PLC วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.21 by ครูมนตรี นันไชย, ครูดอย ปนางฐิติ เป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย