สพฐ.ไม่ทิ้งโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก อนุมัติงบฯ 101 ล้านบาท ให้โรงเรียนกว่า 600 โรง

68

สพฐ.ไม่ทิ้งโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก อนุมัติงบฯ 101 ล้านบาท
ให้โรงเรียนกว่า 600 โรง ดูแลเด็กยากจนจัดที่พักนอน อาหาร และอื่น ๆ
ตามความจำเป็น

วันนี้(10ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 101 ล้านบาท
ให้แก่โรงเรียนที่จัดเป็นที่พักนอนในพื้นที่ยากลำบาก จำนวน 606 โรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 28 เขต
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 เขต
ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมีกิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศึกษา อาทิ เด็กตกหล่น ออกกลางคัน
และนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก เป็นต้น
ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปจัดสรรเป็นงบประมาณค่าอาหาร ค่าเครื่องนอน
ค่าอุปกรณ์ประกอบอาหาร
หรือจะดำเนินการด้านอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับนักเรียนพักนอน

“ส่วนใหญ่รัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มเติมพิเศษให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
มากกว่าโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบาก แต่
สพฐ.เห็นว่าโรงเรียนพื้นที่ยากลำบากกลุ่มนี้แม้จะไม่ใช่โรงเรียนกินนอน
แต่เด็กที่เข้ามาเรียนเป็นเด็กยากจน
ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ดังนั้นเมื่อเด็กมาเรียนหนังสือทางโรงเรียนก็ต้องปรับสถานที่ภายในโรงเรียน
เป็นที่พักนอนให้ ซึ่ง
สพฐ.ไม่ละทิ้งอยู่แล้วจึงจัดสรรงบประมาณจำนวนนี้ลงไปช่วยเหลือเพิ่มเติมให้
เพราะการเป็นโรงเรียนกินนอนต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

อ่านต่อที่ :

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14:39 น.