จี้ศธ.ปรับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์

52

คณบดีคณะวิทย์ จุฬาฯ ชี้ครูไทยยังสอนวิทยาศาสตร์แบบท่องจำ
หวั่นระบบการศึกษาย่ำอยู่กับที่ แนะ ศธ.กำหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรม
ปรับการประเมินผล-ข้อสอบ

วันนี้(10ส.ค.) ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์ในขณะนี้
ตนไม่รู้สึกกังวลกับหลักสูตร เพราะได้มีการพัฒนาปรับปรุง
และเพิ่มเติมเรื่องใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ
ทุกวันนี้ครูยังสอนแบบท่องจำมากกว่าให้เด็กคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติ
ดังนั้นจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยให้เด็กเป็นผู้สร้างความรู้
และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการนำมาเสนอ และถกกันในชั้นเรียน
เพราะจะทำให้เด็กได้คิด
และพยายามค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

“ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนในห้องเรียน
ครูไทยต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เถียง
เด็กต้องรู้จักถกเถียงผู้ใหญ่โดยนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน เถียงแบบเคารพนับถือ
ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวต้องเริ่มในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
ไปจนถึงอุดมศึกษา เพราะหากไม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
ประเทศไทยก็ยังคงตกอยู่ในยุคสมัยการศึกษาแบบ Education 1.0
ครูบอกนักเรียนจำ ขณะที่นานาประเทศเป็นยุคการศึกษา Education 4.0
คือการสร้างนวัตกรรมแล้ว” ศ.ดร.สุพจน์ กล่าวและว่า
ขณะนี้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของไทยเงียบมาก
ไม่มีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
เป็นรูปแบบต่างคนต่างทำ จึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กำหนดนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
เช่น ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ปรับการวัดประเมินผลโรงเรียน ครู
และนักเรียน ตลอดจนปรับข้อสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นข้อสอบคิดวิเคราะห์
เป็นต้น. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13:44 น.