ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563

1306

สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอเช่นเคยครับ โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือ สำรวจกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และจำนวนตำแหน่งว่าง ที่ประสงค์จะประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 และข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวม 78 แห่ง ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 นั้น

เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บางกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกหมดบัญชีแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการ เตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอทราบว่า สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดนี้ หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 หรือไม่ โดยขอให้จัดส่งข้อมูล ตามแบบ 1 ไปให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง e-mail : bunju3ahotmail.com ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เป็นอย่างช้า ก่อนนําส่งทางไปรษณีย์

สําหรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 ขอให้รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ 2 ด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 ตุลาคม 2562

ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563
ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจวิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563

ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ข่าวดี!! สพฐ.สำรวจ วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. ที่ 04009/6383 ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2. ที่ 04009/6384 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบตุณที่มา : สพร.สพฐ.