มาแล้วครับ! เขตแรกที่เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบ 2 / 2558

71

มาแล้วครับ! สพป. ระยอง เขต 1 เป็นเขตพื้นที่แรกที่เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบ ครั้งที่ 2 / 2558 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้รับการเปิดเผยจาก คุณ Pek Somsak Tangkolchan ซึ่งเผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊ค ครับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

“สอบครูผู้ช่วยรอบ 2 ตัดสินใจให้ดี…สมัครสอบได้เพียงที่เดียวเท่านั้น สพป.ระยอง1 เสนอ สพฐ.เปิดสอบ 9 กลุ่มวิชา ตามความต้องการของ รร. เว้นกลุ่มวิชาที่มีบัญชีรอบแรกค้างบัญชี”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณ Pek Somsak Tangkolchan