คุณครู ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือครู ประกอบการสอน เอกสาร แบบฝึก เกี่ยวกับ เวทคณิต

615

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เวทคณิต มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่ง น่าจะถูกใจครูคณิตศาสตร์ หรือ แม้แต่ ผู้ปกครอง ซึ่งสามารถใช้ในการสอน เวทคณิตให้กับเด็กๆได้เลยค่ะ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียหรือเวทคณิตกันก่อนนะคะ

คนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก 16 สูตรหลัก สามารถนำมาผสมผสานกันและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดคำนวณได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการศึกษา ค้นหา และรวบรวมข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาถอดบทเรียน และพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (แบบเวทคณิต) และนำไปทดลองใช้ในโรงเรียน ผลการทดลองใช้แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ และครูผู้สอนมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนรู้ ด้วยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งคุณครูหรือผู้ปกครองที่มีความสนใจ เวทคณิต สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่างเลยนะคะ

คู่มือประกอบการสอนเวทคณิตฉบับร่างโดยกลุ่มเวทคณิตออนไลน์

 

คู่มือ เ ว ท ค ณิ ต V e d i c M a t h e m a t i c s

 

เทคนิคการคิดเลขเร็ว เวทคณิต แบบย่อ 

 

แบบฝึกเวทคณิต การหาร

 

แบบฝึกเวทคณิต การคูณ

 

แบบฝึกเวทคณิต การบวก

 

แบบฝึกเวทคณิต การลบ

 

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ คู่มือเวทคณิตจาก สพฐ. และ กลุ่มเวทคณิตออนไลน์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ที่ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อมูลความรู้ แบบฝึก เกี่ยวกับเวทคณิต แก่เพื่อนครูในครั้งนี้นะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย