เปิด 5 ลักษณะสำคัญของ ครูที่ดี 

1362

เปิด 5 ลักษณะสำคัญของ ครูที่ดี

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีๆ  เป็นข้อคิดเกี่ยวกับการทำงาน   มาฝากคุณครูครับ  อาชีพครู  เป็นอาชีพหนึ่งที่หลาย ๆ คนในสังคมจับตามอง เรา คุณครูจึงต้องเป็นครูที่มีความพร้อม มีทักษะ และรู้จักวางตัวดี อยู่ตลอดเวลา
และวันนี้จะขอกล่าวถึง  5 ลักษณะสำคัญของ ครูที่ดี  กันครับ

 

1.เป็นผู้รอบรู้
ครูที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความรอบรู้   ทั้งสังคมและวัฒนธรรม   เช่น คุณครูเป็นคนภาคกลาง  แต่บรรจุรับราชการที่ภาคเหนือ  ก็ต้องเรียนรู้สังคม  และวัฒนธรรมของ นักเรียนในภาคเหนือ  และครูจะต้องสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เป็นการพัฒนาเอกลักษณ์ทางภาคเหนือ   ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลาง  ของประเทศด้วย  โดยการสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน  และเรียนรู้พร้อมๆกัน

เพิ่มเพื่อน

2.เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของความแตกต่างของนักเรียน
ครูที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของความแตกต่างของนักเรียน  จะทำให้จัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
แต่ละกลุ่ม  เพราะนักเรียนมีความแตกต่างกัน  มาจากต่างครอบครัว  มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน  ทำให้เรียนรู้แตกต่างกัน
กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการสอน ก็ต้องแตกต่างกันตามความแตกต่างของนักเรียน

3.เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรีย
ครูต้องใส่ใจกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนเรียนรู้  และประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน  ตามตัวชี้วัดอยู่เป็นระยะๆ  ซึ่งการประเมินจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย   เพื่อวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน   ซึ่งเรียนรู้แตกต่างกัน

4.เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีในการสอน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียน  นักเรียนไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่  เท่ากันทุกคน  ครูที่มีลูกล่อลูกชน  จะสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้สนใจในบทเรียน  เนื้อหานั้นๆ  สรุปง่ายๆคือมีการใช้ภาษาในการสอนที่ ไม่น่าเบื่อ   นักเรียนเรียนรู้แบบมีความสุข  สนุกสนาน   ซึ่งเป็นความท้าทายของคุณครูในยุคนี้  ที่นักเรียนสนใจสื่ออื่นมากกว่าครู  เช่น โทรศัพท์มือถือ

5.เป็นผู้มีความรู้เชิงลึกในวิชาเอกของตน  และมีเครือข่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ครูจำเป็นมีความรู้เชิงลึก   และมีเครือข่ายครูที่เป็นเอกเดียวกัน   คอยแลกเปลี่ยนแนวคิด   วิธีการสอน  ตลอดจนองค์ความรู้   มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน   แต่ความรู้พื้นฐานก็มีความจำเป็น   คุณครูที่มีองค์ความรู้พื้นฐานในสาขาของตนเองที่แน่น    ประกอบกับการแสวงหาความรู้ใหม่   ก็จะทำให้จัดการเรียนการสอนอย่างมั่นใจ   และเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับนักเรียน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ  สำหรับข้อคิดดีๆในวันนี้   แอดมิน หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับ

ผู้เขียน    ครูอัพเดตดอทคอม
แหล่งที่มา  Essential Qualities of a Good Teacher  สืบค้นเมื่อ  22  พฤศจิกายน   2562