ครู อปท.ขอย้ายกลับซบศธ.เพียบ เหตุได้รับการสนับสนุนน้อย

44

นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า
ขณะนี้พบว่าครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)
จำนวนมาก
มีความประสงค์จะโอนย้ายกลับมาเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีทั้งขอย้ายเป็นรายบุคคล
และบางแห่งอยากโอนย้ายกลับมาทั้งสถานศึกษาและตัวครู
แต่ติดปัญหากฎหมายยังไม่เปิดช่องให้ดำเนินการได้

 

เพิ่มเพื่อน

“ปัญหาขณะนี้คือไม่ทราบจำนวนว่าครูที่สังกัด
อปท.และต้องการขอย้ายกลับมาสังกัด สพฐ.มีจำนวนเท่าไหร่
หากรวมตัวกันแล้วมายื่นแสดงความจำนงที่ สพฐ.ก็อาจนำเรื่องหารือผู้ใหญ่
เพื่อปรับแก้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ศ.2542
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสถานศึกษา
กฎหมายให้สามารถถ่ายโอนสถานศึกษาไป อปท.ได้ แต่ไม่ได้เขียนให้โอนย้ายกลับมา
สพฐ. ต่างกับการขอโอนย้ายรายบุคคลที่สามารถขอโอนกลับมาได้หาก
สพฐ.มีตำแหน่งว่างรองรับ แต่ค่อนข้างยาก เพราะ
สพฐ.เองเปิดสอบรับครูอยู่ตลอด”

นายกมลกล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่ครูสังกัด
อปท.อยากโอนย้ายกลับมาอยู่สังกัด สพฐ.
อาจเป็นเพราะในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างน้อย
ทั้งเรื่องเงินเดือน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
หรือแม้แต่เรื่องการพัฒนาทางวิชาการ เพราะเมื่อโอนย้ายไปสังกัด
อปท.แล้วก็เท่ากับออกจาก ศธ.
เวลาจัดอบรมทางวิชาการหรือการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558