หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ คู่มือ ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมลูกเสือ ทักษะชีวิต ในสถานศึกษา

คู่มือ ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมลูกเสือ ทักษะชีวิต ในสถานศึกษา

1880
คู่มือ ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมลูกเสือ ทักษะชีวิต ในสถานศึกษา
สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอเช่นเคยครับ โดยวันนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยสพฐ.ได้จัดทำ คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ไว้ดังนี้ครับ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
1) ประเภทลูกเสือสำรอง
– ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
– ประเภทลูกเสือสำรอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง และดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2) ประเภทลูกสามัญ
– ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
– ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
– ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
– ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4) ประเภทลูกเสือวิสามัญ
– ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
– ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 – 3

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

เพิ่มเพื่อน

advertisement

advertisement

advertisement