ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563

531

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งท่านอาจารย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน facebook ของท่าน โดยมีข้อความดังนี้

งด..คูปองพัฒนาครูทั้งระบบ
————————————————
ประชุม อ.กมธ. ด้านการศึกษาและกองทุนหมุนเวียนทางการศึกษา ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2563
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 9.00-22.00 น. (ช่วงพักกลางวัน อนุ กมธ.ของพรรคอนาคตใหม่ ประชุมกลุ่มย่อยกับหัวหน้าพรรค ด้วย)
ได้ให้ข้อสังเกตการตั้งงบของ มหาวิทยาลัย 7 แห่ง และ สพฐ. โดยที่ สพฐ. มีจัดตั้งคำขอ 287,902 ล้านบาท มีการตัดงบลงทุนเล็กน้อย นอกนั้นเห็นชอบตามที่ขอ จากโครงสร้างคำของบ ดังนี้
1. งบบุคลากร 287,209 ล้านบาท
2. งบดำเนินงาน 15,259 ล้านบาท
3. งบลงทุน 18,270 ล้านบาท
4. งบเงินอุดหนุน 39,686 ล้านบาท
5. งบรายจ่ายอื่น 1,865 ล้านบาท

* สพฐ. ไม่มีการจัดตั้งคำขอ พัฒนาครูระบบคูปอง
** ตั้งงบจ้างครู ธุรการ และอื่น ๆ ด้วยค่าดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามต้องรอข้อมูลจากทาง สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งว่า จะมีแนวทางในการดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563  หรือไม่อย่างไร

 

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563

 

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครูปีงบประมาณ 2563
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจอาจารย์สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu