รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 9 เดือน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับสมบูรณ์)

61

เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ ๙ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)   กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับสมบูรณ์)

ขอบคุณที่มาจาก : กระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ครับ

  .jpg 1.ปก 9 เดือน รัฐบาล.jpg   


 .pdf 2.แทรกปก.pdf   


 .pdf 3.คำนำ.pdf   


 .pdf 4.บทสรุปผู้บริหาร.pdf   


 .pdf 5.นโยบาย 1.pdf   


 .pdf 6.นโยบาย 2.pdf   


 .pdf 7.นโยบาย 3.pdf   


 .pdf 8.นโยบาย 4.pdf   


 .pdf 9.นโยบาย 6.pdf   


 .pdf 10.นโยบาย 7.pdf   


 .pdf 11.นโยบาย 8.pdf   


 .pdf 12.นโยบาย 10.pdf   


 .pdf 13.คณะบรรณาธิการ.pdf   


 .pdf 14. ปกหลัง.pdf