หนังสือ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Infomation and digital literacy: MIDL)

496

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหนังสือเกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Infomation and digital literacy: MIDL) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะของโลกยุคใหม่ โดยการรู้เท่าทันทางดิจิทัล (Digital Literacy) ที่ทางสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิตเอกสารแบบอ่านง่าย มาฝากคุณครูค่ะ

1. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล(Screen time management)

เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล โดยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พลเมืองดิจิทัลควรฝึกฝน เพื่อจะได้รู้เท่าทันสื่อ และรู้จักการจัดสรรเวลาหน้าจอให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

 

เพิ่มเพื่อน

 

2. ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (Digital Empathy)

เป็นหนังสือกเี่ยวกับการฝึกฝนให้เด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล ซึ่งการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัลเป็นประเด็นที่พลเมืองดิจิทัลควรให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น การเรียนรู้มารยาททางอินเทอร์เน็ต (Digital Etiquette) และการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (Digital Empathy) เป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์

 

3.รู้เท่าทันข่าว (New Literacy)

เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การฝึกฝนให้เด็กๆ รู้เท่าทันข่าว โดยการเป็นพลเมืองดิจิทัลควรมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าว มีวิจารณญาณแยกแยะได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม มีทักษะในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการแสดงความคิดเห็น รู้จักประเมินและเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์
ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณที่มา สถาบันสังคมศึกษา สพฐ.และ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ที่ได้เผยแพร่หนังสือดีๆสำหรับการส่งเสริมการรู้เท่าทันทางดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นอย่างสูงค่ะ
เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย