สพฐ.ปรับระบบ พัฒนาโรงเรียนเป็นกลุ่ม

152

เลขาธิการ กพฐ.ยอมรับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสพฐ.ยังมีความต่าง
ผุดนโยบายพัฒนาโรงเรียนเป็นกลุ่ม
หวังพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ

วันนี้(24 ส.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีโรงเรียนในสังกัดมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีหลายขนาด หลายประเภท
มีจำนวนนักเรียนที่แตกต่างกัน
และต้องยอมรับว่าคุณภาพการศึกษาก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่
แม้มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพทุกด้านมาโดยตลอด
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนเป็นกลุ่ม
โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 6 กลุ่ม และจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปให้
ซึ่งปีงบประมาณ 2559 ได้จัดสรรงบฯรวมทั้งสิ้น 120,780,000 บาท
นอกจากนี้จะมีการปรับระบบการพัฒนาโรงเรียนโดยให้โรงเรียนยอดนิยมประจำ
จังหวัดจังหวัดละ 2 โรงเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
โดยมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันพัฒนาการสอนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
และในอนาคต
สพฐ.จะจัดสรรงบฯเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านศูนย์ฯดัง
กล่าวด้วย

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริ 393 แห่ง ได้รับงบฯพัฒนาแห่งละ 50,000 บาท
2.กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีนักเรียน 120-300 คนจำนวน 4,429 แห่ง
ได้รับงบฯแห่งละ 20,000 บาท 3.กลุ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ได้รับแห่งละ
100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 10 แห่ง
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 แห่ง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
4.กลุ่มโรงเรียนศึกษาพิเศษ 46 แห่งได้รับแห่งละ 50,000 บาท
5.กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 แห่งได้รับแห่งละ 50,000 บาท และ
6.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่งได้รับแห่งละ 50,000 บาท “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13:05 น.