เสมา ๑ เอาด้วย สกัดจ้างทำวิทยานิพนธ์

239

ดาว์พงษ์  ลั่นต้องไม่มีการจ้างทำวิทยานิพนธ์ในวงการศึกษา เตรียมหารือ
สกอ. สกัดปัญหาให้จบ ขณะที่ “สมพงษ์” แนะล่อชื้อจับตัวผู้กระทำผิด


วันนี้ (24 ส.ค.)

เพิ่มเพื่อน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวถึงปัญหาการรับจ้างทำสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้น
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาว่า
จะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทยไม่ได้อีกแล้ว
เพราะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมาก และทำให้เสียระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปรับจ้างทำวิทยานิพนธ์เสียเอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้ และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่นิสิตและนักศึกษา
ไปจ้างทำสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ เพราะไม่ใช่ความสามารถของตนเอง
อีกทั้งยังเป็นการทำลายคุณภาพการศึกษาของไทยให้ยิ่งตกต่ำลงไปอีก
อย่างไรก็ตามเร็ว ๆ นี้
ตนคงต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางสกัดไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามมากยิ่งขึ้น
และต้องทำให้ปัญหานี้หมดไปโดยเร็วที่สุด

ด้าน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวว่า ปัญหาการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์เกิดขึ้นมานานแล้ว
และการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัวที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังถือเป็น
เรื่องดี
แต่ควรทำให้รุนแรงมากกว่านี้ด้วยการล่อซื้อเพื่อจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้คา
หนังคาเขา เพราะจะรอแต่ให้กรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์เป็นคนจับผิดว่า นิสิต
นักศึกษา ทำเองหรือจ้างทำนั้น คงเป็นไปได้ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลังนี้การเปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกค่อนข้างเปิดกัน
ง่าย ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนต้องรับคุมวิทยานิพนธ์หลายเล่ม
ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีเวลาศึกษาแต่ละเรื่องให้ลุ่มลึก
จึงเกิดช่องว่างให้นิสิต นักศึกษาไปจ้างทำวิทยานิพนธ์
ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ควรยกเรื่องนี้มาหารือกันด้วย
เพื่อไม่ให้คุณภาพทางวิชาการอ่อนด้อยไปมากกว่านี้“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 17:44 น.