บิ๊กหนุ่ย เดินหน้าลดชั่วโมงเรียน

205

รมว.ศึกษาธิการ เดินหน้างานปฎิรูปการศึกษา
ลดชั่วโมงเรียนในวิชาหลักเริ่มภาคเรียนที่ 2 จี้สพฐ.ต้องทำให้ได้ 10%
ของโรงเรียนทั้งหมด 

วันนี้(26 ส.ค.)พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้
ตนได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของแต่ละองค์กร
ซึ่งเท่าที่ดูคิดว่าโครงการต่าง ๆ
น่าจะเริ่มเห็นผลในทางปฏิบัติได้อีกในไม่ช้า
โดยเฉพาะเรื่องการลดเวลาเรียนของนักเรียน
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วในระดับประถมศึกษา
แต่ยังมีบางจุดที่ต้องทำให้เห็นผลชัดเจนในทางปฏิบัติ อาทิ
การลดชั่วโมงเรียนในวิชาหลักลง
เพื่อให้นักเรียนได้กลับบ้านหรือมีเวลาทำกิจกรรมเสริมอื่น ๆ
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากขึ้น
ขณะเดียวกันขอให้เน้นเรื่องการอบรมครูให้มีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในภาคเรียนที่ 2/2558 และให้โจทย์ไปว่า
38,000 โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.
ขอให้มีโรงเรียนที่นำร่องลดเวลาเรียนอย่างน้อย 10% ของโรงเรียนทั้งหมด
ซึ่งในช่วงแรกขอให้เน้นที่ระดับประถมก่อน

เพิ่มเพื่อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไป
นอกจากนี้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
ขยายการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้มากขึ้น
โดยเน้นสถาบันที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทบ่อย ๆ เพราะถ้าเด็กมีทางเลือกที่ดีกว่า
เรียนไปทำงานไป เด็กก็จะไม่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท
รวมให้เน้นการสอนอาชีพเฉพาะด้านของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)
ที่ต้องการให้
มทร.แต่ละแห่งมีจุดเด่นในการผลิตผู้เรียนสาขาอาชีพเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป
ซึ่งนอกจากจะต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแล้ว
ยังจะต้องพัฒนาครูผู้สอนและเครื่องมือช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ
โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้
โดยอาจเริ่มต้นจากการจัดให้มีทั้งสถาบันหลักและสถาบันรองในแต่ละสาขา เช่น
มทร.ตะวันออก แม้จะมีความชำนาญด้านการสอนต่อเรือ
แต่ก็ต้องวางแผนจัดระบบสำหรับเด็กที่อยู่ห่างไกล โดยมี
มทร.ในพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมจัดสาขาอาชีพนี้รองรับด้วย เป็นต้น

“เท่าที่ดูภาพรวมการทำงานของแต่ละองค์กร
ขณะนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาล
ซึ่งผมขอเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็นหลัก
ส่วนการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นก็ยังต้องทำควบคู่กันไป โดยในเร็ว ๆ นี้
จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(สกสค.) องค์การค้าของ สกสค. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มาพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหา ว่า
ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างแล้วและมีอะไรที่ต้องทำต่อ” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 15:09 น.