เตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย (ดาวน์โหลดได้..ไฟล์PDF) แนวข้อสอบภาค ก ภาค ข 27 ชุด และความรู้เตรียมสอบอีกเพียบ!

95

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำตัวอย่างข้อสอบ บรรจุ ครูผู้ช่วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดรวมลิงค์ข้อสอบโดย..ทีมพี่รองเทพ…ครับ

ข้อมูลทั้งหมดได้รับอนุญาตจาก ทีมงานพี่รองเทพ แล้วครับ..ดาวน์โหลดได้ แชร์ได้ไม่ผิดนะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก ทีมงานพี่รองเทพ เป็นอย่างสูง

สนใจติวสอบครูผู้ช่วยกับทีมงานพี่รองเทพ คลิกที่นี่ครับ

รวมลิงค์ข้อสอบครูผู้ช่วย..โดย..พี่รองเทพ…

การเปรียบเทียบเศษส่วนและข้อสอบ ชุดที่ 1……………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

มุม และ รูปทรงเรขาคณิต ชุดที 1……………………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

รูปทรงเรขาคณิต และเส้นทแยงมุม ชุดที่ 1…………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ชุดที่ 1………………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

การเรียงสับเปลี่ยน ชุดที 1……………………………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

การหาพื้นที่ รูปทรงเรขาคณิต ชุดที่ 1………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

โจทย์ จำนวน ตัว หัว และขาสัตว์ ชุดที่ 1…………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ชุดที 1……………………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

การบริหารจัดการชั้นเเรียน ชุดที่ 1…………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

เพิ่มเพื่อน

การบริหารจัดการชั้นเเรียน ชุดที่ 2…………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

ความหมายและประเภทของสือการเรียนรู้ ชุดที 1……… ………ลิงค์นี้กดเลย

จิตวิทยาวิชาการศึกษา ชุดที่ 1…………………………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

จิตวิทยาวิชาการศึกษา ชุดที่ 2…………………………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

วลี และ ประโยค ชุดที่ 1…………………………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

คำบุพบท ชุดที 1…………………………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

คำพ้องรูป เสียง ความหมาย ชุดที่ 1………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

การอ่านคำ(คำที่อ่านยากภาษาไทย) ชุดที่ 1……….. ………ลิงค์นี้กดเลย

คำมูล คำซ้ำ คำซ้อน ชุดที 1…………………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

คำที่เขียนผิดบ่อย ชุดที่ 1…………………………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

คำที่เขียนผิดบ่อย ชุดที่ 2…………………………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

คำที่เขียนผิดบ่อย ชุดที่ 3…………………………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

สำนวนไทย ชุดที่ 1………………………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

สุภาษิต คำพังเพย ชุดที่ 1………………………………… ………ลิงค์นี้กดเลย

แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย พร้อมเฉลย ชุดที่ 1……. ………ลิงค์นี้กดเลย

เงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 1……………………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

ปรัชญาการศึกษา ชุดที่ 1……………………………….. ………ลิงค์นี้กดเลย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร……………………. ………ลิงค์นี้กดเลย

แผนปฏิบัติราชการ สพฐ ๒๕๕๘………………………………..คลิก

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗………………………………คลิก

เกณฑ์การประเมินภายนอกรอบที่ ๔…………………………….คลิก

คณะ คสช.มีใครบ้าง…………………………………………………..คลิก

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘…………..คลิก

คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ ๑……………………………………………คลิก

คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ ๓…………………………………………….คลิก

โปรดเกล้าแต่งตั้งนายก พล.อ.ประยุทธ์…………………………คลิก

โปรดเกล้าแต่งตั้ง คกก.ปฏิรูปแห่งชาติ………………………….คลิก

โปรดเกล้าแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ……………………..คลิก

นโยบายรัฐบาลประยุทธ์(ฉบับเต็ม)………………………………คลิก