ขอเชิญข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษา

45

ขอเชิญข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ


เข้าร่วมรับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษา

ผ่านระบบทางไกล จากศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) ชั้น 9 อาคาร สพฐ.5 

ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน

และห้องประชุมราชวัลลภ  ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์  ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.


หรือรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ที่


http://210.246.189.120


http://210.246.188.59/live


http://obectv.tv


ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ