สั่งสพฐ.คิดเมนู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

61

“ดาว์พงษ์” มอบการบ้าน
สพฐ.คิดเมนูกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่เด็ก
จี้เร่งทำความเข้าใจครู-โรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มนำร่องวันที่ 1 พ.ย.58
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00 น.

วันนี้ (31ส.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตนได้หารือร่วมกับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.)
ถึงแนวทางการลดเวลาเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นรูปแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่เด็ก
โดยตนได้มอบให้
สพฐ.กลับไปทำการบ้านและนำเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงบ่ายของเด็กอีก
ครั้ง เนื่องจากบางกิจกรรมที่ สพฐ.เสนอมา ยังไม่มีความสมบูรณ์
ซึ่งทุกกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผู้เรียน
และขอย้ำว่า การให้เลิกเรียนในเวลา 14.00 น.นั้น
ยังไม่ได้ปล่อยเด็กกลับบ้าน
แต่หากผู้ปกครองคนใดจะขอพากลับก่อนก็ต้องมาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นราย
กรณีไป

” แนวทางการลดเวลาเรียน ที่ผมคิดไว้อันดับแรก คือ
ให้สพฐ.เร่งสร้างความเข้าใจ และตรียมความพร้อมให้แก่ครูและโรงเรียน
เพราะจะเริ่มดำเนินการตามนโยบายนี้วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
ซึ่งผมอยากให้สังคมเข้าใจ ว่า การลดชั่วโมงเรียนโดยให้เลิกเรียนในเวลา
14.00 น.นั้น ต้องการให้ใช้ช่วงเวลาก่อนปล่อยเด็กกลับบ้าน
ให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น เช่น
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจให้ชาวบ้านมาช่วยเป็นวิทยากรให้ เป็นต้น
ซึ่งจะมีการหมุนเวียนกิจกรรมตลอด โดย
สพฐ.จะมีหน้าที่ไปคิดเมนูกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพ
ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เรื่องนี้
ศธ.จะค่อยๆทำเพราะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำให้เกิดผลสำเร็จให้ได้
โดยหลังเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 /2558 จะประเมินการทำงานอีกครั้ง
สำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าการลดเวลาเรียนอาจส่งผลให้เด็กบางคนที่
เรียนอ่อนในวิชาหลักอยู่แล้วจะเรียนไม่ทันเพื่อน นั้น
เราจะมีมาตรการช่วยเหลือและไม่ทิ้งเด็กที่เรียนอ่อนแน่นอน ทั้งนี้
ตนจะเร่งสร้างระบบให้ผู้ปกครองเห็นว่า การลดเวลาเรียนเป็นผลดี
ซึ่งอาจทำให้ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนพิเศษเลยก็
ได้.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00 น.