สุรวาท ชงแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา

60

“สุรวาท”ชี้ปฎิรูปการศึกษาต้องแยกแยะการปฏิรูปออกจากงานประจำ
และต้องทำทันที พร้อมฝาก
รมว.ศธ.ผลักดันโครงการคุรุทายาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.

 วันนี้(31ส.ค.)ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) กล่าาว่า ตนอยากฝากข้อเสนอแนะไปยัง พล.อ.ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าการปฏิรูปการศึกษา จะสำเร็จได้นั้น
สิ่งแรกต้องแยกแยะการปฏิรูปออกจากงานประจำ และดำเนินการทันที
โดยในการปฏิรูปต้องไม่ใช้เพียงคนใกล้ตัวใน ศธ.เพื่อปกป้อง
และรักษาสถานะตนเองเท่านั้น แต่ควรใช้ครู ผู้บริหาร และนักวิชาการในพื้นที่
มาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
เพราะคนเหล่านี้รู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุด
นอกจากนี้ส่วนกลางต้องกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ เช่น การบริหารจัดการ
งบประมาณ เป็นต้น
ขณะเดียวกันอยากให้เร่งผลักดันโครงการคุรุทายาทเข้าสู่การพิจารณาของที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
และที่สำคัญอยากให้ดูแลครูโรงเรียนเอกชนให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับข้า
ราชการครูด้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน. “

เพิ่มเพื่อน
อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 11:35 น.