เรียนออนไลน์ Infographic Design มีเกียรติบัตร เป็นหลักฐานอ้างอิง ว.21 ได้

1076

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเรียนออนไลน์มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งก็คือ
หลักสูตร เรียนออนไลน์ Infographic Design จาก Thai mooc นั่นเองค่ะ โดยเมื่อคุณครูเรียนจบหลักสูตรแล้ว คุณครูจะสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนของตนเอง ในรูปแบบ Infographic Design ได้

 

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีเกียรติบัตร ซึ่งคุณครูสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในส่วนของการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ในส่วนของตัวชี้วัด ว.21 ได้ด้วยนะคะ ไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันเลยค่ะ

 

เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับรายวิชา

การศึกษา ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของ Infographic ตัวอย่าง Infographic ที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic และเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง รวมถึงการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการนำ Infographic ไปใช้งาน
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Infographic
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้าง Infographic และเตรียมทรัพยากรใช้ใน
  การสร้าง Infographic ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้

การวัดและประเมินผล

 1. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%
 2. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

 

เข้าเรียนหลักสูตร Infographic

 

วิธีการสมัครเรียน

 

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ  Thai MOOC ที่ได้จัดทำหลักสูตรดีๆ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย