คุรุสภา เปิดเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมPLC ปี2563

482

คุรุสภาร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการหรือเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563

จำนวน 4 เครือข่าย คือ
1) เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการ ศึกษา
2) เครือข่ายระดับแกนนำ
3) เครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษา (TSIP) และ
4) เครือข่ายระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ

 

เพิ่มเพื่อน

 

👉👉ผู้ที่สนใจเสนอโครงการฯ สามารถส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ www.ksp.or.th ผ่านระบบ KSP School มีระยะเวลาการสมัครสมาชิกไม่เกิน 3 วันทำการ
โดยบันทึกรายละเอียดในระบบและแนบแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2563 (PLC-KSP 1) เป็น File .PDF โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาคผนวก)

 

👉👉หมดเขตส่งโครงการผ่านระบบ ภายในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

👉👉ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 0 2282 3157 และ 0 2280 6366 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/01/14327/

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จากเพจ คุรุสภา

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย