สพฐ.เร่งวางรูปแบบลดเวลาเรียน

39

“กมล” เร่งวางรูปแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เตรียมเรียกประชุม
225เขตพื้นที่ 225 กำชับแนวปฎิบัติ
ยืนยันกิจกรรมช่วงบ่ายจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครอง

วันนี้ (1ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ได้วางรูปแบบกิจกรรมสำหรับการปรับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โดยช่วงเช้าจะให้เด็กได้เรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก
ส่วนช่วงบ่ายจะจัดกิจกรรมที่เน้นการปฎิบัติแบบบูรณาการ เช่น
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนด้านการงานพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมวาดรูป
หรือให้เด็กมีอิสระในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุด เป็นต้น
ขณะเดียวกันบางโรงเรียนอาจเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ใหม่
โดยจัดชมรมให้แก่นักเรียน เช่น ชมรมดนตรี ชมรมจิตอาสา หรือ ชมรมพุทธศาสตร์
ซึ่งทุกกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งหมด
ทั้งนี้ขอย้ำว่านโยบายการลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ไม่ได้เป็นการสร้างภาระ
ให้แก่ผู้ปกครอง และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม แต่
สพฐ.จะสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนสำหรับจัดกิจกรรมด้วย

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สพฐ.จะหารือกับ รมว.ศึกษาธิการ
ในการกำหนดแผนขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย
สพฐ.ได้ตั้งคณะทำงาน
เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารจัดการเรื่องการลดเวลาเรียนให้แก่สถานศึกษา
ได้นำไปเป็นแนวทางสู่การปฎิบัติ
รวมถึงตารางกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูได้นำไปประยุกต์ใช้
ขณะเดียวจะเปิดเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนด้วยว่า
อยากได้กิจกรรมรูปแบบไหน
อย่างไรก็ตามตนจะเรียกประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต
และโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการนำร่อง มารับฟังแนวปฎิบัติ
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในอนาคต.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 14:00 น.