รมช.ศึกษาธิการ เตรียมหารือ สทศ. รื้อระบบการประเมินผล การสอบทั้งหมด โละข้อสอบปรนัยเพิ่มอัตนัยแทน ประเดิมโอเน็ตระดับประถมศึกษาก่อน

63

รมช.ศึกษาธิการ เตรียมหารือ สทศ. รื้อระบบการประเมินผลการสอบทั้งหมด
โละข้อสอบปรนัตเพิ่มอัตนัยแทน ประเดิมโอเน็ตระดับประถมศึกษาก่อน
มั่นใจคุณภาพการศึกษาเด็กไทยจะดีขึ้น

วันนี้ (2 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.)
เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ ให้ดูแลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)นั้น
ในสัปดาห์หน้าตนจะไปตรวจเยี่ยมและหารือกับผู้บริหาร สทศ.
โดยเห็นว่าควรจะมีการรื้อระบบการประเมินผลของ สทศ.ใหม่ทั้งหมด
เนื่องจากที่ผ่านมาการวัดและประเมินผลของ สทศ.ยังไม่ได้มาตรฐาน
จนทำให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนจากการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน หรือ โอเน็ต
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสัด
ส่วนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ทำให้เด็กไม่ให้ความสำคัญกับการสอบเท่าที่ควร

“การทดสอบควรเปลี่ยนจากการสอบแบบปรนัยที่ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เป็นการสอบแบบอัตนัยที่ให้อธิบายหรือเขียนคำตอบ
ซึ่งผมเห็นว่าข้อสอบแบบปรนัยเป็นเพียงการวัดความจำ
และเพื่อความสะดวกในการตรวจข้อสอบเท่านั้น
จึงทำให้การศึกษาไทยถึงย่ำอยู่กับที่ เด็กไม่ได้คิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง
และถึงแม้ว่าการสอบแบบอัตนัยจะต้องใช้จำนวนผู้ตรวจข้อสอบมาก แต่ก็ต้องทำ
โดยจะให้มีการปรับปรุงแบบทดสอบต่างๆ โดยเร็วที่สุด
ซึ่งอาจจะเริ่มจากการสอบโอเน็ตในระดับประถมศึกษา บางวิชาก่อน
ทั้งนี้จะเริ่มต้นปรับมากหรือน้อยขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
สทศ.ด้วย แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนไม่ได้ ” รมช.ศึกษาธิการ
กล่าวและว่า เมื่อ สทศ. เปลี่ยนการทดสอบเป็นแบบอัตนัย
ก็จะส่งผลให้ครูเปลี่ยนการสอนตามไปด้วย
และจะส่งผลถึงเด็กที่ต้องคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น
หากทำได้เชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยดีขึ้น. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 17:05 น.