เรียนออนไลน์ การสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน มีเกียรติบัตร เป็นหลักฐานอ้างอิง ว.21 ได้

607

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเรียนออนไลน์ การสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะมีประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแน่นอนค่ะ
ไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันเลยค่ะ

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Using online application in teaching management with the gamification concept)

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญ กระบวนการพัฒนา และแนวทางการเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานโปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ และการประเมินผลผู้เรียนด้วยโปรแกรม Plickers และ Kahoot

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 59 นาที)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แนวคิด เกมมิฟิเคชัน ได้

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Plickers ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

เกณฑ์การวัดผล

รายวิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์ 100% โดยมีอัตราส่วนคะแนน ดังนี้

1. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จำนวน 4 ครั้ง = 80%

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) จำนวน 1 ครั้ง = 20%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

หากคุณครูสนใจเรียนออนไลน์ในหลักสูตรนี้ สามารถเข้าเรียนจากลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ ซึ่งมีเกียรติบัตรสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในด้านการพัฒนาตนเองของการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21

 

เข้าสู่บทเรียน

 

วิธีการสมัครเรียน

 

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ  Thai MOOC ที่ได้จัดทำหลักสูตรดีๆ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย