ศธจ.สิงห์บุรี ลงนามคำสั่งให้ ผอ.ปล้นทอง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

330

ศธจ.สิงห์บุรี ลงนามคำสั่งให้ ผอ.ปล้นทอง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

 

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากนายธนู อักษา ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สิงห์บุรี ว่า ได้ลงนามใน คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 3/2563 ให้ นายประสิทธิชัย เขาแก้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่ 4091 รับเงินเดือนในอันดับชำนาญการชั้น 28,430 บาท

ซึ่งถูกกล่าวหาได้ประทุษร้ายร่างกายและชีวิตของผู้อื่นโดยผิดกฎหมายจนผู้ถูกกระทำเกิดความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 ซึ่งมีมูลความจริงเป็นที่ประจักษ์พิจารณาแล้วเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103/ มาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย.2560 ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้อ 2 ประกอบกับข้อ 3(1)

ให้ นายประสิทธิชัย เขาแก้ว ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค.2563  ทั้งนี้การมีคำสั่งดังกล่าวออกมาแสดงให้เห็นชัดว่า ศธ.จะไม่ช่วยเหลือ หรือคิดที่จะอุ้มบุคคลที่กระทำความผิดร้ายแรงเช่นนี้อย่างเด็ดขาด.

 

ติดตามอ่านต่อที่…

 

ขอบคุณที่มา  At HeaR