มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

371

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การแพร่ระบาด ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

 

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ขอบคุณที่มา  : สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.