บิ๊กหนุ่ย แจงโยก กมล ไปสกศ. หวังดันปฏิรูปการศึกษาโฉมใหม่

39

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.)
เห็นชอบตามที่ศธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้
บริหารระดับระดับ11 โดยให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทน นายกมล
รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.) แทนนางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสกศ.
ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนว่า
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งครั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน
โดยขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีความสำคัญทั้งคู่
ยุคปฏิรูปการศึกษา สกศ.จะเป็นหน่วยงานที่ดูภาพรวมการศึกษา
ซึ่งตนจะมีโจทย์ที่สอดคล้องกับการทำงานของศธ. ให้นายกมลดำเนินการหลายเรื่อง
ซึ่งคงจะได้เห็นสกศ.โฉมใหม่ ส่วนนายการุณ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
และนายกมล ได้สร้างระบบและกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ
ไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว ทั้งนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินการ
ดังนั้นเชื่อว่านายการุณน่าจะสานงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

เพิ่มเพื่อน

ขอขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 8 กันยายน 2558