สพฐ. ประกาศปฎิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 แล้ว ปรับใช้คะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ พร้อมระบุดชัดรับนักเรียนต่อแค่ห้อง 40 คน

73

สพฐ. ประกาศปฎิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 แล้ว ปรับใช้คะแนนโอเน็ต 5
กลุ่มสาระ พร้อมระบุดชัดรับนักเรียนต่อแค่ห้อง 40 คน

 
วันนี้ (9 ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ
นี้ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เรื่อง
นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2559
ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 2559 จับสลาก
วันที่ 13 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 13 มี.ค.2559 มอบตัว วันที่ 20 มี.ค.2559

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
รั
บสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค. 2559 จับสลาก วันที่ 20 มี.ค. 2559
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 20 มี.ค. 2559
มอบตัว วันที่ 27 มี.ค.2559

เพิ่มเพื่อน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 มี.ค. 2559 สอบ วันที่
23 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มี.ค.2559 มอบตัว วันที่ 9
เม.ย. 2559 นักเรียนทั่วไปรับสมัคร วันที่ 20-24 มี.ค. 2559
สอบคัดเลือก วันที่ 26 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เม.ย.
2559 จับสลากและรายงานตัว วันที่ 3 เม.ย.2559 มอบตัว วันที่ 9 เม.ย. 2559
โรงเรียนทั่วไป รับสมัคร วันที่ 20-24 มี.ค.2559 สอบคัดเลือก วันที่ 3
เม.ย. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เม.ย.2559
จับสลากประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เม.ย.2559 มอบตัว วันที่ 9
เม.ย.2559
โดยนักเรียนต้องยื่นคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)
วันที่ 30 มี.ค.2559 ทั้งนี้
นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้เขตพื้นที่จัดหาที่เรียนให้รับสมัคร วันที่
6-10 เม.ย. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 17 เม.ย. 2559

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมรายงานตัว
วันที่ 31 มี.ค. 2559 มอบตัว วันที่ 10 เม.ย.2559
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21มี.ค. 2559 สอบ วันที่ 23
มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มี.ค. 2559 มอบตัว วันที่ 10
เม.ย. 2559 นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่นสมัครวันที่ 20-24 มี.ค. 2559
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มี.ค.2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3
เม.ย.2559 มอบตัว วันที่ 10 เม.ย.2559

“สำหรับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ได้ปรับให้ใช้ใช้คะแนนโอเน็ต เพียง 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้จากเดิมที่กำหนดไว้ 8 กลุ่มสาระ
เพื่อให้สอดคล้องกับที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)จัดสอบ
นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศต้องเร่งประกาศแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน โดยเฉพาะการปรับลดขนาดห้องเรียน
ซึ่งต้องกำหนดจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 40 คนแต่ไม่เกิน 50
คนต่อห้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ต.ค.นี้ ส่วนหลักเกณฑ์อื่น ๆ
ให้ยึดตามแนวปฏิบัติเดิม”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 15:58 น.